Sverige

info@vasterortsvc.se

Kontakta oss

Telefontid: 08.00 – 17.00, Vid akuta fall ring: 112

SOS Alarm

Rådgivning: Ring 117 för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Dygnet runt. 1177.se


Specialistläkare

  • Amin Sulayman; Medicinsk ansvarig läkare, Geriatriker, specialist i intern medicin och Gastroenterolog

  • Said Gacanin; Specialist i allmänmedicin

  • Olof Norin; Specialist i allmänmedicin

  • Mayella Cayasso; ST-läkare. Läkare under specialistutbildning

  • Fouad Marouf; Gastroenterolog och specialist i intern medicin

  • Princesse-Hila Muntu: ST-läkare. Läkare under specialistutbildning

  • Biljana Milosevic: Leg. Läkare

  • Memduh Yetim: Leg. Läkare