Sverige

info@vasterortsvc.se

Kontakta oss

Telefontid: 07.00 – 18.00, Vid akuta fall ring: 112

SOS Alarm

Diabetes

Idag är diabetes en mycket vanlig sjukdom i Sverige. 9 av 10 drabbas av typ 2-diabetes.

 

Diabetessköterska hjälper dig med att förstå din sjukdom övervaka din blodsockernivå samt administrera ditt insulin eller andra diabetes mediciner.

Hon ger dig råd och utbildning i hälsofrämjande livsstilsförändringar.