Sverige

info@vasterortsvc.se

Kontakta oss

Telefontid: 08.00 – 17.00, Vid akuta fall ring: 112

SOS Alarm

Rådgivning: Ring 117 för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Dygnet runt. 1177.se


Den 7 november startar vaccinationsperioden mot säsongsinfluensa. I årets kommunikationskampanj uppmanas invånare att vaccinera sig mot både influensa och covid-19

Vi på Västerorts Vårdcentral kommer att vaccinera våra listade patienter mot säsongsinfluensa. För Covid-19 vaccin hänvisar vi till vaccinations mottagningar.

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa under kampanjen. Det omfattar följande grupper:

 • Personer 65 år och äldre
 • Personer, från 6 månaders ålder, med någon av följande tillstånd/kroniska sjukdomar:
 • kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Downs syndrom
 • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
 • nedsatt fysisk hälsa pga t.ex. demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

Kampanjmaterial till mottagningen om vaccination | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Vilka vaccinationer rekommenderas jag under 2023? – 1177