Företagsinformation

Ledningssystem och kvalitetsarbete

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och kommer under året certifieras enligt FR2000.

Kollektivavtal

Vi är medlem i Vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient eller anhörig ska få bästa möjliga vård. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Vårdgivare

MASOMEDICKA AB är registrerade i Socialstyrelsens / IVOs vårdgivarregister

Fakturaadress

MASOMEDICKA AB
Siktgatan 2
16250 Vällingby
Vi tar emot fakturor digitalt på:
inbox.lev.1151234@arkivplats.se

Organisationsnummer

559225-9302

Styrelse 

Said Gacanin, Styrelseledamot

Amin Sulayman, Styrelseledamot

Mitra Iranmahd, Styrelseledamot, Ordförande